پرورش ماهی در شالیزار

یک ابتکار جالب، ساده و البته زیبا در شالیزارها!

بسیاری از کشاورزان و شالیکاران در شالیزارهایشان ماهی زنده  می اندازند، این اقدام باعث سیکل بهتر اکسیژن می شود همچنین ماهی ها میکرو اورگانیسمهای درون آب را می خورند و مانند فیلتر عمل می کنند. این اقدام باعث افزایش ده درصدی محصول برنج شالیزارها می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top