مهاجرپذیرترین کشورهای جهان

اگر روزی تصمیم به مهاجرت بگیرید کدام کشور را انتخاب می کنید. به نظر شما کدام کشور مناسب تر است، به کدام کشور راحت تر می توان مهاجرت کرد؟

در نگاه اول شاید فکر کنید کانادا، استرالیا و آمریکا مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا باشند ولی حقیقت این است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مهاجرپذیرترند و درصد بالایی از نیروی کار آنها را مهاجران تشکیل می دهند هر چند کار و زندگی در این کشورها چندان ساده نیست!!!
نرخ خالص مهاجرت که بیانگر کسرمهاجران خروجی از مهاجران ورودی است در اکثر کشورهای عربی ومهاجر پذیر با نرخ بالای مثبت است. این نرخ در کشور ما منفی است یعنی هنوز جمعیت خروجی ما اندکی از مهاجران ورودی بیشتر است.

سوریه بیشترین نرخ مهاجرت به سایر کشورها را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارها نزدیک به بیست درصد از مردم این کشور به سایر نقاط دنیا مهاجرت کرده اند.

جدول زیر بیانگر نرخ مهاجرت خالص است

 

 

 

 

ردیف
کشور
نرخ خالص مهاجرت 2012
نرخ خالص مهاجرت 2013
1
قطر
40.62
33.31
2
زیمباوه
23.77
22.76
3
امارات
16.82
15.04
4
سنگاپور
15.62
15.8
5
بحرین
14.74
14.13
6
قبرس
10.76
10.31
7
سن مارینو
8.98
8.66
8
لوکزامبورگ
8.15
8.06
9
استرالیا
5.93
5.83
10
کانادا
5.65
5.65
101
ایران
-0.11
- 0.10

Back to Top