زنبور کشنده یکی از خطرناکترین جانوران

 

زنبورها معمولا وقتی که خشمگین می‌شوند، به طعمه حمله ‌می‌کنند ولی در مجموع در دسته‌ی حشرات وحشی قرار می‌گیرند. اگر حیوان دیگری در کندوی آن‌ها مزاحمت ایجاد کند، برای کیلومترها بدون هیچ ترسی حیوان مجرم را دنبال ‌می‌کنند. البته زنبور کشنده همیشه به صورت گروهی حمله می‌کند یعنی ممکن نیست تنها با یک گزش از مهلکه در بروید. نکته‌ی جالب و ترسناک در مورد زنبور کشنده این است که این حشرات اولین بار در آزمایشگاه تولید شدند. محققان سعی داشتند از جفت‌گیری زنبور آفریقایی و زنبور اروپایی به گونه‌ای دست پیدا کنند که عسل بیشتری تولید می‌کند. متاسفانه این آزمایش به خوبی پیش نرفت و در نهایت زنبور‌های فوق‌العاده وحشی با قابلیت تولید عسل کمتر به طبیعت وارد شد. در انتهای آزمایش، زنبور‌ها از محیط آزمایشگاه فرار کردند.

Back to Top