قاهره، پرجمعیت‌ترین شهر کشور مصر، با جمعیتی در حدود 18 میلیون نفر است که تقریباً یک چهارم جمعیت این کشور را در خود جای داده است.