شهر باستانی پمپئی در پای کوه وزوو، در نزدیکی ناپل امروزی قرار دارد و محل وقوع یکی از شدیدترین آتشفشان‌های تاریخ است. باستان‌شناسان عقیده دارند که این شهر در حدود قرن‌های 7 یا 6 قبل از میلاد ساخته شده و در سال 80 قبل از میلاد در قلمروی امپراتوری روم قرار گرفته‌است. پمپئی در سال 79 میلادی زیر 4 تا 6 متر خاکستر آتشفشانی کوه وزوو مدفون شد. 1500 سال بعد در سال 1599 آثاری از این شهر به طور اتفاقی پیدا شد و در سال 1748 باستان‌شناسی اسپانیایی به نام روکو خواکیم دی الوبیری(Rocque Joaquin de Alcubierre) اکتشاف در منطقه را آغاز کرد. بقایای این شهر به علت قرن‌ها دوری از رطوبت و جریان هوا به خوبی و به شکل اولیه حفظ شده و مکان مناسبی برای بررسی وضعیت زندگی مردم در اوایل تشکیل امپراتوری روم است. پمپئی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد و هر سال حدود 5/2 میلیون توریست از آن بازدید می‌کنند. تعداد زیاد گردشگر به همراه اثرات مخرب باران و هوا باعث شده تا بقایایی از شهر که از زیر لایه محافظ خاکستر خارج شده؛ تقریبا با سرعت زیادی فرسوده و تخریب شود. در سال 2010 مدرسه گلادیاتورها در این شهر به طور کامل فرو ریخت که علت آن نفوذ رطوبت در پایه ساختمان اعلام گردید. این موضوع باعث شد تا در سال 2013 سازمان یونسکو اعلام کند که اگر تغییری در برنامه‌های حفاظتی منطقه ایجاد نشود؛ پمپئی را در فهرست اماکن تاریخی در معرض خطر تخریب قرار خواهد داد.شهر باستانی پمپئی در پای کوه وزوو، در نزدیکی ناپل امروزی قرار دارد و محل وقوع یکی از شدیدترین آتشفشان‌های تاریخ است. باستان‌شناسان عقیده دارند که این شهر در حدود قرن‌های 7 یا 6 قبل از میلاد ساخته شده و در سال 80 قبل از میلاد در قلمروی امپراتوری روم قرار گرفته‌است. پمپئی در سال 79 میلادی زیر 4 تا 6 متر خاکستر آتشفشانی کوه وزوو مدفون شد. 1500 سال بعد در سال 1599 آثاری از این شهر به طور اتفاقی پیدا شد و در سال 1748 باستان‌شناسی اسپانیایی به نام روکو خواکیم دی الوبیری(Rocque Joaquin de Alcubierre) اکتشاف در منطقه را آغاز کرد. بقایای این شهر به علت قرن‌ها دوری از رطوبت و جریان هوا به خوبی و به شکل اولیه حفظ شده و مکان مناسبی برای بررسی وضعیت زندگی مردم در اوایل تشکیل امپراتوری روم است. پمپئی در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد و هر سال حدود 5/2 میلیون توریست از آن بازدید می‌کنند. تعداد زیاد گردشگر به همراه اثرات مخرب باران و هوا باعث شده تا بقایایی از شهر که از زیر لایه محافظ خاکستر خارج شده؛ تقریبا با سرعت زیادی فرسوده و تخریب شود. در سال 2010 مدرسه گلادیاتورها در این شهر به طور کامل فرو ریخت که علت آن نفوذ رطوبت در پایه ساختمان اعلام گردید. این موضوع باعث شد تا در سال 2013 سازمان یونسکو اعلام کند که اگر تغییری در برنامه‌های حفاظتی منطقه ایجاد نشود؛ پمپئی را در فهرست اماکن تاریخی در معرض خطر تخریب قرار خواهد داد.